Information om validerings- och normeringsstudie för att anpassa Dysmate dyslexitest för högstadiet i Sverige

Dysmate dyslexitester är utformade för att upptäcka dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna. Dyslexitesterna bygger på mångårig forskning vid Norges arktiske universitet i Tromsø och består av screeningtester och uppföljningstester. Screeningtesterna tar vanligtvis 30 minuter och kan utföras i helklass.

Dysmate dyslexitester är utformade för att upptäcka dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna.
Dyslexitesterna bygger på mångårig forskning vid Norges arktiske universitet i Tromsø och består av
screeningtester och uppföljningstester. Screeningtesterna tar vanligtvis 30 minuter och kan utföras i helklass.


Uppföljningstesterna tar cirka 12 minuter och utförs av eleven tillsammans med en certifierad testadministratör. Testerna är digitala och genomförs i en vanlig webbläsare. De statistiska beräkningarna från normeringsstudierna i Norge visar att testerna är mycket väl lämpade för att särskilja individer med dyslexi och individer utan dyslexi.

🔹 I dagsläget håller vi på att normera de svenska Dysmate-testerna i samarbete med forskare vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Om du önskar att delta i normeringen, skicka ett e- postmeddelande till post@dysmate.se
🔹 Deltagare i normeringen får gratis certifiering och abonnemang på testerna när dessa är färdiga.

Många elever går igenom grundskolan utan att veta att de har läs- och skrivsvårigheter. Problemen aktualiseras kanske inte förrän i gymnasiet när kraven blir högre och texterna blir längre och mer komplexa. Under det senaste året har forskare vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet arbetat med att anpassa Dysmates dyslexitest för högstadieelever (kallad Dysmate-Y) till svenska. Nu står vi redo att genomföra en validerings- och normeringsstudie i Sverige.

Vi bjuder härmed in upp till 10 klasser från varje årskurs (åk 7–9) från 10–20 olika skolor runt om i Sverige för att delta i validerings- och normeringsstudien. Deltagande skolor kommer att få en gratis certifieringskurs för deltagande lärare samt ett års gratis prenumeration för varje klass som skolan bidrar med. Exempel: Om skolan bidrar med 3 klasser kan skolan antingen få en ettårs- prenumeration för tre lärare eller en treårs-prenumeration för en lärare på skolan. Arbetsmängden för en lärare att samla in data för en hel klass beräknas till ca 12 timmar: 2 timmar för administration av samtyckesformulär, 3 timmar för att erhålla certifiering (genom en onlinekurs), 1 timme för genomförande av screeningtest av en klass, samt 6 timmar för genomförande av uppföljningstester med eleverna individuellt (24 elever x 15 minuter).
Planen är att deltagande lärare genomför både individuell certifiering (onlinekurs) och Dysmate-Y för sina elever under mars och april 2023.


De ansvariga lärosätena, Umeå universitet och Linnéuniversitetet, ser till att information, samtyckesformulär och personuppgifter hanteras i enlighet med svensk lag. Insamlade forskningsdata kommer att ägas av Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Literate AS, företaget bakom Dysmate, kommer att få anonymiserade data för att lansera Dysmate dyslexitester i Sverige. Forskningsprojektet som omfattar validerings- och normeringsstudien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2022-04255-01).


🔹För mer information om Dysmate dyslexitester, gå till www.dysmate.se
🔹Anmäl skolan till validerings- och normeringsstudien genom att rektor skickar ett e-postmeddelande till: post@dysmate.se

Dr Linda Sandström, Umeå Universitet
Professor Christian Waldmann, Linnéuniversitetet
Professor Trude Nergård Nilssen, Norges arktiske universitet i Tromsø Bård Hall, Daglig leder,
Literate AS

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Literate Dysleksitest er utviklet for å avdekke lese-og skrivevansker og dysleksi hos barn, ungdom og voksne.

Dyslekstitestene består av screeningtester og oppfølgingstester, som igjen består av ulike deltester.

Som en del vårt mål å styrke allmennkunnskapen om dysleksi og lese- og skrivevansker, skriver vi artikler som vi legger ut jevnlig.

Vil du få beskjed når vi publiserer nye artikler?

Anbefalte artikler

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no

Nyhetsbrev

Anmäl ditt intresse för att få artiklar skrivna av Trude Nergård Nilssen och spännande nyheter

Genom att anmäla ditt intresse godkänner du att ta emot marknadsmejl från Dysmate.se