Information om validerings- och normeringsstudie för att anpassa Dysmate dyslexitest för högstadiet i Sverige

Dysmate dyslexitester är utformade för att upptäcka dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna. Dyslexitesterna bygger på mångårig forskning vid Norges arktiske universitet i Tromsø och består av screeningtester och uppföljningstester. Screeningtesterna tar vanligtvis 30 minuter och kan utföras i helklass.

Dysmate dyslexitester är utformade för att upptäcka dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna. Dyslexitesterna bygger på mångårig forskning vid Norges arktiske universitet i Tromsø. Under det senaste året har forskare vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet arbetat med att anpassa Dysmates dyslexitest till svenska. Nu står vi redo att genomföra en validerings- och normeringsstudie för högstadiet (åk 7–9) i Sverige.


Dysmate dyslexitester består av screeningtester och uppföljningstester. Screeningtesterna tar vanligtvis 30 minuter och kan utföras i helklass. Uppföljningstesterna tar cirka 12 minuter och utförs av eleven tillsammans med en certifierad testadministratör. Testerna är digitala och genomförs i en vanlig webbläsare. De statistiska beräkningarna från normeringsstudierna i Norge visar att testerna är mycket väl lämpade för att särskilja individer med dyslexi och individer utan dyslexi.

Information om validerings- och normeringsstudie för att anpassa Dysmate dyslexitest för högstadiet i Sverige 1


🔹 Under ht 2023 kommer de svenska Dysmate-testerna för högstadieelever (Dysmate-Y) att normeras. Om du önskar att delta i normeringen för högstadiet (åk 7–9), be skolans rektor att skicka ett e-postmeddelande till post@dysmate.se
(antal platser är begränsade)

🔹 Deltagare i normeringen får gratis certifiering och abonnemang på testerna när dessa är färdiga (mer information om certifieringskurs, gratisabonnemang och tidsåtgång för administration och testning följer nedan).

🔹 Önskvärt är att deltagande lärare genomför individuell certifiering (onlinekurs) i början av ht 2023 och därefter administrerar Dysmate-Y till sina elever under terminen.

Deltagande skolor kommer att få en gratis certifieringskurs för deltagande lärare samt ett års gratis abonnemang för varje klass som skolan bidrar med. Exempelvis: Om skolan bidrar med 3 klasser kan skolan antingen få ett 1års-abonnemang för tre lärare eller ett 3års-abonnemang för en lärare på skolan. Arbetsmängden för en lärare att samla in data för en hel klass beräknas till ca 12 timmar: 2 timmar för administration av samtyckesformulär, 3 timmar för att erhålla certifiering (genom en onlinekurs), 1 timme för genomförande av screeningtest av en klass, samt 6 timmar för genomförande av uppföljningstester med eleverna individuellt (24 elever x 15 minuter).


De ansvariga lärosätena, Umeå universitet och Linnéuniversitetet, ser till att information, samtyckesformulär och personuppgifter hanteras i enlighet med svensk lag. Insamlade forskningsdata kommer att ägas av Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Literate AS, företaget bakom Dysmate, kommer att få anonymiserade data för att lansera Dysmate dyslexitester i Sverige. Forskningsprojektet som omfattar validerings- och normeringsstudien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2022-04255-01).


🔹För mer information om Dysmate dyslexitester, gå till www.dysmate.se
🔹Anmäl skolan till validerings- och normeringsstudien för åk 7–9 genom att rektor skickar ett e-postmeddelande till: post@dysmate.se

Dr Linda Sandström, Umeå Universitet
Professor Christian Waldmann, Linnéuniversitetet
Professor Trude Nergård Nilssen, Norges arktiske universitet i Tromsø
Bård Hall, Daglig leder, Literate AS

Del på e-post
Del på Twitter
Del på Facebook

Dysmate Dyslexitester är utformad för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna.

Dyslexitesterna består av screeningtest och uppföljande tester, som i sin tur består av olika deltester.

Som ett led i vårt mål att stärka den allmänna kunskapen om dyslexi och läs- och skrivsvårigheter skriver vi artiklar som vi publicerar regelbundet.

Kommer du att meddelas när vi publicerar nya artiklar?

Rekommenderade artiklar

Webbinarium om dyslexi och en introduktion till Dysmate – ett nytt forskningsbaserat screeningverktyg

Tack till alla som har deltagit i webbinariet! Vi uppskattar ert intresse och engagemang! 

Vi planerar för närvarande normeringsstudien för de svenska Dysmate-testerna för högstadieelever (Dysmate-Y) och söker skolor som vill delta. Om du önskar att delta i normeringen för högstadiet (åk 7–9), be skolans rektor att skicka ett meddelande via www.dysmate.se/studie/

LES MER

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no

Nyhetsbrev

Anmäl ditt intresse för att få artiklar skrivna av Trude Nergård Nilssen och spännande nyheter

Genom att anmäla ditt intresse godkänner du att ta emot marknadsmejl från Dysmate.se