DYSMATE DYSLEXITEST FÖR BARN, UNGDOMAR OCH VUXNA

Dysmate dyslexitester är utformade för att avslöja läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna.

Dyslexitesterna bygger på mångårig forskning och består av screeningtester och uppföljningstester.

Testerna är digitala och mycket enkla att hantera. Screeningtesterna tar vanligtvis 30 minuter och kan utföras på en hel klass samtidigt. Uppföljningstesterna tar cirka 12 minuter. Testerna är standardiserade, och resultaten är tillgängliga omedelbart efter att testet är klart.

För att tillämpa testerna måste testledaren genomgå en obligatorisk certifieringskurs. Testledare kan man bli om man är utbildad lärare, förskollärare, specialpedagog, logoped, psykolog eller motsvarande.

Logga in

Är du certifierad testledare? Logga in här

MÄTEGENSKAPER

Dysmate dyslexitester har hög tillförlitlighet (reliabilitet) och giltighet (validitet).

De statistiska beräkningarna från normeringsstudierna visar att testerna är mycket väl lämpade för att särskilja individer med möjlig dyslexi och individer utan dyslexi.

Mätegenskaperna hos vuxentestet finns publicerade i den internationella fackgranskade forskningstidskriften Dyslexi.

Barntestets mätegenskaper finns publicerade i den internationella fackgranskade forskningstidskriften Hammill Institute on Disabilities.

GENOMFÖRANDE

Testerna är digitaliserade och mycket enkla att använda. Ingen programvara krävs utöver en vanlig webbläsare. Testadministratören distribuerar testerna, och resultaten presenteras på ett tydligt sätt i samma gränssnitt.

Testinstruktionerna läses högt av en inbyggd berättarröst och presenteras samtidigt i skrift på skärmen. De flesta proven föregås av övningar där provkandidaten får återkoppling på om lösningsförslagen är korrekta eller felaktiga och vad som är rätt svar.

Resultaten är tillgängliga omedelbart efter avslutad testning. Endast testledaren har tillgång till resultaten. Råpoängen omvandlas automatiskt till standardiserade poäng (t.ex. Z-poäng) som presenteras grafiskt i form av kolumndiagram. En stapel visar hur poängen förhåller sig till det normerade genomsnittet på det testet.

För att logga in måste testledaren ha BankID eller mobilt BankID tillgängligt.

Screeningtesterna är lämpliga för testning på distans och för testning av flera testkandidater samtidigt. Testkandidaterna kan logga in med e-post, BankID eller mobilt BankID. Uppföljningstesterna utförs i en klassisk en-till-en-situation och kräver inte inloggning för kandidaten.

TRUDE NERGÅRD NILSSEN

Utvecklare: Trude Nergård Nilssen är professor i specialpedagogik vid UiT – Norges arktiska universitet. Nergård Nilssen utvecklade Dysmate-testerna i samband med ett av de forskningsprojekt hon ledde. År 2016 grundade hon Literate AS.

Literate AS: UiT – Norges arktiska universitet äger tekniken för Dysmate-testerna. Literate AS har ett licensavtal med UiT för kommersiellt nyttjande av tekniken.

INTEGRITETSPOLICY

Literate AS behandlar personuppgifter om användare (kunder) för att hantera deras prenumerationer. Literate strävar efter att skydda personuppgifter och uppfylla våra skyldigheter på bästa möjliga sätt.

Hur skyddar vi dina personuppgifter? Vi strävar efter att följa alla tillämpliga lagar och förordningar om skydd av personuppgifter och har genomfört flera säkerhetsåtgärder.