Introduktionskurs om dyslexi

Dyslexi är en av de vanligaste inlärningssvårigheterna i världen. 

I denna introduktionskurs kommer du att få svar på många frågor om dyslexi, inklusive vad dyslexi är och hur många som påverkas av det, vilka de typiska markörerna för dyslexi är och hur dyslexi kan upptäckas.

Har dyslexi något att göra med intelligens? Är synförmåga relaterad till dyslexi? Påverkar dyslexi läsförståelsen? – och många fler frågor. Du kommer också att få en introduktion till vilka egenskaper som är viktiga för screeningtester samt information om det nya dyslexitestet Dysmate.

Kursen är gratis och tar ca. 30 minuter att genomföra.
Kursen består av korta videoföreläsningar och quiz.

Dela den gärna med andra. 

Kursen har utvecklats av Trude Nergård Nilssen – professor i specialpedagogik vid UiT – Norges arktiska universitet, och översatts till svenska av Dr Linda Sandström och Professor Christian Waldmann. 

Dysmate är forskningsbaserade tester som påvisar dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna. För att bli testledare måste man vara utbildad förskollärare, lärare, speciallärare, specialpedagog, logoped, psykolog eller motsvarande.

Information om validerings- och normeringsstudie för att anpassa Dysmate dyslexitest för högstadiet i Sverige.