Webbinarium om dyslexi och en introduktion till Dysmate - ett nytt forskningsbaserat screeningverktyg

med Dr. Linda Sandström och Professor Christian Waldmann 

Webinar 1

15 november 14:00 -15:30 på Zoom

Dysmate dyslexitester är utformade för att avslöja läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna. Dyslexitesterna bygger på mångårig forskning och består av screeningtester och uppföljningstester. 

Under detta webbinarium ska vi prata om ämnet dyslexi och berätta om möjligheten att delta i validerings- och normeringsstudie för anpassning av Dysmate för högstadiet i Sverige.

Webinar 2
Dr. Linda Sandström

Biträdande lektor i lingvistik vid Institutionen för språkstudier, Umeå universitet. Legitimerad logoped. 

Lindas intresseområden är bland annat språkinlärning, förutsättningar för läs- och skrivutveckling, samt språkligt processande. 

Webinar 3
Professor Christian Waldmann 

Professor i svenska språket, Linnéuniversitetet. Legitimerad gymnasielärare.

Christians forskning rör bland annat språkinlärning, skrivande vid lässvårigheter, och kognitiva perspektiv på skrivprocesser. 

Under webbinariet har vi diskuterat följande punkter:

  • Dyslexi och DLD (språkstörning)
  • Tecken på dyslexi
  • Verktyg för att upptäcka dyslexi
  • Information om validerings- och normeringsstudie för anpassning av Dysmate dyslexitest för högstadiet i Sverige

💁‍♀️ Tack till alla som deltog i webbinariet! Vi uppskattar ert intresse och engagemang! 

Inspelet och presentationen är nu tillgängliga

Få tillgång till inspelningen och presentationen ⬇️

Namn(Obligatoriskt)
Update(Obligatoriskt)