DYSMATE-A (VUXENTEST)

Många vuxna har svårt att läsa och skriva. Dysmate-A screeningtest är ett snabbt och pålitligt verktyg för att undersöka om svårigheterna kan bero på dyslexi. Testet tar cirka 30 minuter och är lämpligt för testning av individer på distans eller i grupp.

Dysmate-A består av ett screeningtest och ett uppföljningstest. Personer som flaggas av screeningtestet bör undersökas ytterligare med uppföljningstestet.

Testet består av 6 deltester:

 • Stavning
 • Pseudohomofoner (nonsensord)
 • Läsförståelse
 • Ordförståelse
 • Skrivflyt
 • Ordkedjor


Uppföljningstestet består av 4 deltester:

 • Arbetsminne
 • Snabb automatiserad benämning
 • 1-minuts ordavkodning
 • Spoonerismer

 

Forskning visar att Dysmate-A uppfyller de högsta internationella standarderna för reliabilitet och validitet.

För att lära dig mer om testets mätegenskaper, titta på vår animerade video eller läs den publicerade artikeln.

DYSMATE-C (BARNTEST)

Det är viktigt att identifiera barn i riskzonen för dyslexi så tidigt som möjligt. Forskning visar att insatser är mest effektiva under de tidiga skolåren. Effekten av tidiga insatser består över tid, och barn som får stöd tidigt fortsätter att prestera bättre än de som får stöd senare.

Dysmate-C mäter universella kognitiva indikatorer som finns redan innan skolan börjar. Testet är normerat från förskola till 7:e klass.

 

Provet består av flera delprov, bestämda utifrån kandidatens betygsnivå:

 • Bokstavskunskap
 • Fonemidentifiering
 • Arbetsminne
 • Snabb automatiserad benämning
 • Fonemdeletion
 • 1-minuts ordavkodning
 • Stavning
 

Resultaten från normerings- och valideringsstudien för Dysmate-C är publicerade i en fackgranskad forskningstidskrift. Läs om studien här.

För att lära dig mer om mätegenskaper, titta på vår animationsvideo här.

DYSMATE-Y (UNGDOMSTEST)

Många ungdomar med dyslexi har gått igenom hela grundskolan utan att deras svårigheter har blivit upptäckta. Dyslexi är inte något som växer bort i tonåren, och högstadiet kan bli en utmaning när texterna blir längre och kraven högre.

Dysmate-Y (Screening) identifierar snabbt och säkert ungdomar i risk för dyslexi. Dessa bör undersökas ytterligare med uppföljningstestet.

Dysmate-Y liknar Dysmate-A-testet för vuxna. Screening- och uppföljningstestet består av samma delprov men innehåller olika uppgifter som är lämpliga för åldersgruppen.

Testet består av 6 deltester:

 • Stavning
 • Pseudohomofoner (nonsensord)
 • Läsförståelse
 • Ordförståelse
 • Skrivflyt
 • Ordkedjor

Uppföljningstestet består av 4 deltester:

 • Arbetsminne
 • Snabb automatiserad benämning
 • 1-minuts ordavkodning
 • Spoonerismer

För att använda testerna måste testledaren genomgå en obligatorisk certifieringskurs.
 
Om du önskar att delta i normeringen av detta test, skicka ett e-postmeddelande till post@dysmate.se
 

BAKGRUNDEN TILL DYSMATE-TESTERNA

I dagsläget håller vi på att normera de svenska Dysmate-testerna i samarbete med forskare vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Om du önskar att delta i normeringen, skicka ett e-postmeddelande till post@dysmate.se

Deltagare i normeringen får gratis certifiering och abonnemang på testerna när dessa är färdiga. Som deltagare kan du också bli omnämnd som bidragsgivare längst ner på denna sida.

Screeningtestet för vuxna utvecklades ursprungligen för att kartlägga föräldrar som deltog i en 10 år lång dyslexistudie i Tromsø. Det har sedan dess vidareutvecklats och normerats med hjälp av representativa urval från alla delar av Norge.

Dysmate-A är normerat för elever i gymnasiet och vuxna (> 24 år).

Dysmate-C är normerat för barn och elever i förskolan och grundskolan (åk 1-6).

Dysmate-Y är normerat för elever i grundskolan (åk 7-9).

TACK TILL

Vi vill tacka samarbetsskolorna, deltagarna i Dyslexistudien i Tromsø och PPT Tromsø för deras hjälp med den omfattande normeringsstudien med ett representativt urval av tusentals elever från Sverige, Norge, Tyskland och Nederländerna.

Tack till bland annat:

 • Tromsdalen skole
 • Rå ungdomsskole 
 • Lunde skole
 • Kuventræ skule
 • Foldnes skole
 • Holviga barneskole
 • Trollvik skole
 • Sandeåsen skole
 • Sjetne skole
 • Mortensnes skole
 • Silsand barneskole
 • Trollstua Barnehage
 • Smestad skole
 • Hagaløkka skole
 • PPT Tromsø
 • PPT Andøy
 • PPT Oppdal
 • PPT Røros og Holtålen
 • PPT Tønsberg
 • Gressvik ungdomsskole
 • Rakkestad ungdomsskole
 • Ve ungdomsskole
 • Telemark toppidrett ungdomsskole
 • Ulstein ungdomsskole
 • Kvaløya videregående skole
 • Sandefjord videregående skole
 • Mosjøen FUS Barnehage
 • Sando Barnehage
 • Polarreven friluftsbarnehage
 • Vesterhuset Barnehage
 • Kviteseid barnehage
 • Sauland Barnehage
 • Saggrenda barnehage
 • Åsen barnehage
 • Breidokk barnehage
 • Maribo barnehage

Och ett stort tack till er som bidragit till
insamlingen av normeringsdata:

 • Veronika Pedersen och alla involverade vid Tromsdalen skole
 • Silje Johnsen
 • Inger-Kathrine Brønstad
 • Anne Birthe Bjorøy
 • Heidi Haugsand Storsve
 • Toril Kvalheim
 • Kaia Halland
 • Liss Guddingsmo
 • Ulf Nystuen
 • Judith Eileraas
 • Trine Kvalvaag Halvorsen
 • Hilde Kristiansen
 • Anita Simonsen
 • Sølvi Grønning Riise
 • Kristin Hofsøy
 • Tuva Nergård Nilssen
 • Erika Nergård Nilssen
 • Tore Teigen
 • Guro Kleven Rauø

 

 • Synnøve Wilhelmsen
 • Tanja Sæbø
 • Ann Helen Aabogen Haugaard
 • Trude Botn
 • Turid Alise Lindset
 • Veronika Pedersen och alla involverade vid Tromsdalen skole
 • Tonje Anett Bergtun
 • Ingrid Aas
 • Trine Aakermann
 • Silje Johnsen
 • Inger-Kathrine Brønstad
 • Anne Birthe Bjorøy
 • Heidi Haugsand Storsve
 • Toril Kvalheim
 • Kaia Halland
 • Liss Guddingsmo
 • Ulf Nystuen
 • Judith Eileraas
 • Trine Kvalvaag Halvorsen
 • Hilde Kristiansen
 • Anita Simonsen
 • Sølvi Grønning Riise
 • Kristin Hofsøy
 • Tuva Nergård Nilssen
 • Erika Nergård Nilssen
 • Tore Teigen
 • Guro Kleven Rauø
 • Hanne Skjølsvold
 • Siw Jacobsen
 • Anne-Lise Engvik
 • Signy Thorsvoll
 • Trine Kjosnes
 • Martin Sørensen
 • Mariann Sørholt Janssen
 • Anlaug Skogen Sulutvedt
 • Synnøve Wilhelmsen
 • Tanja Sæbø
 • Ann Helen Aabogen Haugaard
 • Trude Botn
 • Turid Alise Lindset
 • Gro Kristiansen
 • Lisbeth Sørå
 • Marit Sollien Høgberg
 • Gunn Toril Granmo
 • Hege Haugan
 • Barabara Ryl-Kozlowska
 • Lisa Nordseth
 • Karianne H. Skårdal
 • Thea Staal Larsen
 • Marte Rye Holmboe
 • Silje Rasmussen Nyborg
 • Trine Kjosnes
 • Martin Sørensen
 • Mariann Sørholt Janssen
 • Anlaug Skogen Sulutvedt
 • Hanne Skjølsvold
 • Siw Jacobsen
 • Anne-Lise Engvik
 • Signy Thorsvoll

Vidare vill vi tacka för stödet från Innovation Norway, Norges forskningsråd, Lenvik (numera Senja) kommun och Tromsø kommun.

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no

Nyhetsbrev

Anmäl ditt intresse för att få artiklar skrivna av Trude Nergård Nilssen och spännande nyheter

Genom att anmäla ditt intresse godkänner du att ta emot marknadsmejl från Dysmate.se