Vanliga frågor

För att administrera ett Läskunnigt test loggar du in med BankID på literate.no. Välj “Testhanterare”. Det finns också en “Min sida”/”Onlinekurs”. Denna sida är till för certifiering och beställning/ändring av prenumerationer.

Genom lösningen kommer testadministratörer att behandla personuppgifter och måste följa god praxis och praxis för att upprätthålla konfidentialiteten för denna information, inklusive:

 • Testadministratören får inte dela sina BankID-inloggningsuppgifter med 3.dje-parten.
 • Testadministratören måste komma ihåg att logga ut i slutet av sessionen.
 • Testadministratören får inte komma åt personuppgifter i offentliga utrymmen eller tillämpa ett sekretessfilter på sin skärm.
 • Testadministratören måste alltid stänga av maskinen eller låsa skärmen om de ska lämna sin dator.
 • Testadministratören får inte skriva ut resultat på offentliga utskrifter utan åtkomstkontroll.

För att administrera ett Läskunnigt test måste man vara certifierad. För att bli certifierad måste du gå en certifieringskurs och utbildas till förskollärare, lärare, speciallärare, utlogisk etc. Dessutom måste du ha en prenumeration på testet. Därför ska du som förälder inte göra testet på ditt barn. Vi uppmuntrar dig att prata med förskolan, skolan eller en lokal logoped om du vill att ditt barn ska testas.

 • Alternativet 1. Du loggar in på lösningen efter provperiodens slut och laddar ner avtalen. Skicka det undertecknade kontraktet till admin@literate.no.
 • Alternativ 2: Du loggar in på “Min sida” på Literate.no och beställer en prenumeration. Där godkänner du avtalen elektroniskt.

Observera att det finns två avtal, som båda måste undertecknas:

 • Skolor som inte har ett ramavtal ska ha kommunen/länet undertecknat ett “Personuppgiftsbiträdesavtal”.
 • Skolan fyller i det enkla “Kundavtalet”.
 • Om kommunen/landstinget har ett ramavtal behöver du bara det enkla “Kundavtalet”.
 • Om du själv är ansvarig för databehandlingen (t.ex. företag, universitet och högskolor) ska du använda “Kundavtal med personuppgiftsbiträdesavtal”.

Det är viktigt att ha en bra och stabil internetlinje. Testadministratören ska ha en PC eller Mac med webbläsare. Vi rekommenderar Google Crome. Studenten ska kunna använda både surfplatta och PC/Mac. Även här rekommenderar vi Google Crome.

För ungdomstestet och vuxenprovet, där eleverna loggar in med FEIDE, måste kommunen/länet godkänna “Databehandlingsavtalet” och tillåta användning av Läskunnigt screeningtest i FEIDE:s kundportal.

Efter avslutad testning får testadministratören en standardöversikt över studentens resultat och en rapport som automatiskt tolkar resultaten.

Rapporten, som genereras automatiskt, kan med fördel bifogas expertbedömningen.

Läskunnig har ingen egen handbok, men rapporten innehåller en kort beskrivning av de olika testerna som ingår i testbatteriet, hur de utförs och vad de mäter, samt en bedömning av den enskilda testkandidaten mot normen för åldersgruppen.  

Literate har olika typer av prenumerationer skräddarsydda för olika användare. Alla prenumerationer kostar samma per. år, men några variationer i vad som följer med det:

 • Lärare/speciallärare i förskola/grundskola ska välja “Prenumerationsbarntest”. Då kan du ta Literate screening test för dyslexi för barn och du får 25 tester inkluderade.
 • Lärare/speciallärare i högstadieskolor ska välja “Prenumerationsungdomsprov”. Då kan du ta Literate screening test för dyslexi för ungdomar och du får 25 tester inkluderade.
 • Lärare/speciallärare i gymnasieskolan ska välja “Prenumerationsprov för vuxna”. Då kan du ta Literate screening test för dyslexi på eleverna för vuxna, och du får 25 tester inkluderade.
 • “Fullständig prenumeration” ger tillgång till alla tester, inklusive uppföljningstester. Detta är avsett för PPT, BUP, logopeds och psykologer. Då kostar det 50kr för varje genomfört test.
 • Vi har även en “Basis”-prenumeration som är avsedd för huvudman, samordnare eller liknande. Detta tillåter dig inte att ta egna tester, men du kan se resultaten av tester som tagits i en grupp. 

Det är vanligtvis din arbetsgivare som beställer prenumerationen. För lärare är det skolan som beställer en prenumeration på en eller flera certifierade användare. Dessa användare kommer att ha möjlighet att utfärda tester och se resultaten. Observera att personuppgiftsbiträden (kommunen/länet) också måste godkänna “Personuppgiftsbiträdesavtalet”.

 • För lärare är det ofta skolan som är fakturamottagare. De flesta skolor använder EHF (Electronic Trading Format). Då behöver vi bara namnet på skolan, org.nr. (till kommun/län) och boknings-ID/resursnummer.
 • Om du ska betala med kort, eller få en faktura via e-post, behöver vi en faktureringsadress för mottagaren.
 • Observera att för- och efternamn står på certifieringsbeviset och måste vara kursdeltagarens för- och efternamn. . 

Om DPI ska kunna genomföra testerna på studenter måste de ha en egen prenumeration.

Då kan skolan beställa abonnemang till fler lärare.

Om du är flera lärare som är certifierade i en skola kan du skapa en grupp så att du kan dela resultaten.

Literate ger en kvantitetsrabatt, så prenumeration nr 2, 3, 4, etc. är billigare än den ursprungliga prenumerationen.

Om en lärare lämnar skolan kan en pågående prenumeration överföras till en annan certifierad användare.

Om gruppfunktionen används har de återstående lärarna fortfarande tillgång till resultaten.  Observera att tidigare tester inte kommer att vara tillgängliga om gruppfunktionen inte har använts. Tidigare prov bör alltså flyttas till en grupp *innan* den legitimerade läraren lämnar skolan. 

Du kan sedan nedgradera prenumerationen till en grundläggande prenumeration.

Då kommer man inte att kunna utfärda nya tester, men se historiska resultat.

Det finns flera skillnader mellan Läskunniga och Logotyper. Literate är ett screeningtest, medan Logos är ett diagnostiskt test. Litterat tar cirka 30 minuter att slutföra, medan logotyper tar längre tid. Logotyper sammanfattar resultaten i percentilpoäng, medan Literate sammanfattar i olika normativa poäng (inklusive percentilpoäng). Läskunniga screeningtester används av ett ökande antal yrkesverksamma som en viktig del av en mer omfattande studie av dyslexi. Syftet med screeningtestet är att snabbt och exakt avgöra om ett barn har, eller inte har, (risk för) dyslexi.

Barn med dyslexi har vanligtvis svårt att känna till språkljud och att återställa ord från språkminnet. De tar ofta längre tid än sina kamrater att lära sig bokstavsljudanslutningar. Det finns också ett antal andra egenskaper, men dessa är lättast att känna igen.

För att initiera åtgärder bör barnet utredas. Vi rekommenderar att du kontaktar en speciallärare på skolan. Om ditt barn testas med Literate kan du begära ett möte med den person som utförde testet för att diskutera åtgärder.   

Se video under Tips och tricks. Grupperna måste skapas av Literate.

Om du ska testa om många studenter bör du använda funktionerna under “mina kandidater”. Kandidaterna föds upp när provet först lämnas in. När eleverna ska testas på ny plats kan många prov skickas ut samtidigt.

Se video under Tips och tricks.

När uppföljningsproven inleds kan du koppla dem till provkandidaten genom att starta provet från “Mina kandidater”.

Se video under Tips och tricks.

Testadministratören kan ta bort tester som är äldre än 3 månader. Då kommer den att finnas kvar i 30 dagar innan den raderas permanent. Om du har tagit bort ett test av misstag kontaktar du Literate.

Alla tester som är äldre än 3 år raderas automatiskt.

Huvudregeln är att minderåriga kan ge samtycke även från 15 års ålder. Därför samtycker testkandidaten själv till användningen av personuppgifter för vuxentestet. För barntestet och ungdomstestet bekräftar testadministratören att man har samtycke eller juridisk behörighet för lagring av personuppgifter.

Ett samtycke kan också återkallas. Då skickar du ett mejl till deleteme@literate.no

Läskunniga tester har också testats för iPad och Chromebook-surfplattor. Då rekommenderar vi också Google Chrome-webbläsaren som vi gör för PC.

Observera att för att logga in måste man stänga av “Tillåt spårning över flera webbplatser”. Detta görs på äppelprodukter under Inställningar > Chrome.

Stöd 1

Vi rekommenderar inte att du tar ett screeningtest för ungdomar och vuxna på tabletter om inte testkandidaten är en erfaren tablettanvändare. Detta beror på att ordkedjetestet kan vara lite svårt att uppnå på en pekskärm / utan mus. Barnet och uppföljningstesterna går bra att sätta på tabletter.

Vad behöver du hjälp med?