1.7. Bli certifierad testledare

Genom att använda Dysmate-testen bidrar du till att de med dyslexi får hjälp så tidigt som möjligt.

🔸 Vem kan och vem bör gå denna kurs? 

Den här kursen är för lärare förskolelärare, speciallärare, specialpedagoger, logopeder, och andra med
liknande kompetenser.

Arbetet kan fördelas mellan personal med olika kompetenser. Exempelvis kan Dysmate-certifierade användare i skolor (t.ex. lärare) utföra screeningtesten medan Dysmate-certifierade specialpedagoger
eller logopeder utför uppföljningsdelen för vidare utredning och diagnosticering.

🔸 Vad kommer du att lära dig i den här kursen? 

Kursen lägger stor vikt vid att ge deltagarna en uppdatering om forskningsfronten inom dyslexiområdet, kunskap om forskningen bakom och utvecklingen av testerna, teknisk administration och inte minst tolkning av resultat och testprofiler.

  • Uppdatering om dyslexiområdet
  • Bakgrunden till Dysmate-testerna
  • Vad testerna mäter
  • Rutiner för inloggning och administration
  • Testernas tillförlitlighet och validitet
  • Tolkning av resultat, med tonvikt på jämförelse av olika skalade poäng

🔸 Vad kan man göra efter att man genomfört certifieringskursen

Efter att kursen är genomförd och kunskapstesten är godkänd får du ett certifieringscertifikat som ger dig tillgång att använda alla dyslexitester i Dysmate-portföljen (Dysmate-A, Y och C).

För de som inte har tillstånd att ställa diagnos:

Man kan utföra screeningtestet och identifiera individer som med stor sannolikhet är i risk för dyslexi. Därmed har man ett bra underlag och kan på goda grunder hänvisa kandidaten till vidare bedömning. 

De standardiserade proven ger ett betydligt säkrare underlag för att hänvisa kandidaten till vidare utredning än bedömningar baserade på icke-normerade prov och egna observationer över tid. 

För de som är kvalificerade att ställa en formell diagnos:

Tolka resultatet av det inledande screeningtestet, och utifrån det avgör du om det finns behov för vidare bedömning och utredning. Gällande tonåringar och vuxna (från gymnasiet och uppåt) rekommenderar vi
att man utför Dysmates uppföljningstest.

Uppföljningstestet tar cirka 15 minuter att utföra och sker öga mot öga, med testadministratör och testkandidat i samma rum. Uppföljningstestet ger en kompletterande bild av kandidatens profil, och inkluderar avkodnings- och stavningsförmågor samt kognitiva och språkliga indikatorer (så kallade markörer) på dyslexi.

🔸 Hur lång tid tar det att genomföra kursen? 

Hela webbkursen tar totalt tre timmar att genomföra. Du har tillgång till kursen i 30 dagar från det datum då du först får tillgång till den. För att bli godkänd på kursen och få ett certifieringsbevis måste du svara rätt på minst 80 % av frågorna som ställs i videoklipp 2.1–2.4.

När du har erhållit ditt certifikat får du en gratis provlicens i en månad (för barn-, ungdoms- och vuxentesten). Provlicensen inkluderar två gratistest på varje nivå.

När gratistesten har förbrukats, eller när provperioden har löpt ut, måste du teckna ett fullt medlemskap för att få tillgång till fler test.

Avsnitt innehåll

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no