5️⃣ Om Dysmate

Dysmate dyslexitester har utvecklats för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter och dyslexi hos barn, unga och vuxna.

Dyslexitesterna bygger på många års forskning. De består av screeningtester och uppföljningstester.

Testerna är digitala och mycket enkla att administrera. Screeningtest tar vanligtvis 30 minuter och kan genomföras på en hel klass samtidigt. Uppföljningstest tar cirka 12 minuter. Testerna är standardiserade och resultaten är tillgängliga direkt efter att testet är genomfört. 

Dysmate står för dysleximarkörtest. 

För att tillämpa testerna måste testledaren genomgå en obligatorisk certifieringskurs. Testledare kan man bli om man är utbildad lärare, förskollärare, specialpedagog, logoped, psykolog eller motsvarande.

5️⃣ Om Dysmate 1

Vår historia

Literate Ltd är Dysmates moderbolag och etablerades år 2016 av Dr. Trude Nergård Nilssen, professor i specialpedagogik.

Testerna som ingår i Dysmates portfolio utvecklades ursprungligen för forskningsprojektet The Tromsø Longitudinal Study of Dyslexia där barn och deras föräldrar deltog.

Literate har ett kommersiellt licensavtal med Norges Arktiska Universitet (UiT), som äger testerna.

5️⃣ Om Dysmate 2

Dysmatetesten är standardiserade, normerade och datorbaserade, och de tar cirka 30 minuter
att genomföra. Administreringen kräver internetuppkoppling. Alla instruktioner och övningsuppgifter blir upplästa, och testkandidaten får återkoppling på om övningsuppgiften utfördes korrekt eller inte.
När testet är färdigt kan testadministratören se resultatet. Resultaten presenteras på ett intuitivt och lättförståeligt sätt.   

År 2018 mottog Dysmates moderbolag Literate EU:s Seal of Excellence. Detta är en kvalitetsmärkning som tilldelas projektförslag som anses innovativa och värda investering.

År 2019 fick Literate finansiering från norska Vetenskapsrådets program för kommersialiseringen av särskilt lovande forskningsprojekt.  

 

2020 mottog professor Trude Nergård Nilssen Innovationspriset från UiT-Norges arktiska universitet.

❖ Literate är ett exempel på att forskningsbaserade innovationer med stor värdeskapande potential och som också tar socialt ansvar kan utvecklas inom humaniora och samhällsvetenskap ❖ 

5️⃣ Om Dysmate 3

Literate samarbetar med flera internationella forskningsgemenskaper för att vidareutveckla Dysmate-testerna för nya språk och länder.

🇩🇪 Europa University Flensburg

🇩🇪 University of Potsdam

🇸🇪 Umeå Universitetet 

På Literate har vi en vision.
Det är att ingen person ska gå med en oupptäckt dyslexi.
Vi vill att alla som brottas med läs- och skrivsvårigheter ska få hjälp så tidigt som möjligt.
Därför arbetar vi dagligen med att skapa dyslexitester av hög kvalitet, så att personer med dyslexi upptäcks och når sin fulla potential. 

Avsnitt innehåll

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no