🔹 Delta i Dysmates validerings- och normeringsstudie i Sverige

Information om validerings- och normeringsstudie för att anpassa Dysmate dyslexitest för högstadiet i Sverige.

Dysmate dyslexitester är utformade för att upptäcka dyslexi hos barn, ungdomar och vuxna.

Dyslexitesterna bygger på mångårig forskning vid Norges arktiske universitet i Tromsø.

Under det senaste året har forskare vid Umeå universitet och Linnéuniversitetet arbetat med att anpassa Dysmates dyslexitest till svenska. Nu står vi redo att genomföra en validerings- och normeringsstudie för högstadiet (åk 7–9) i Sverige.

🔹 Delta i Dysmates validerings- och normeringsstudie i Sverige 1

Dysmate dyslexitester består av screeningtester och uppföljningstester. Screeningtesterna tar vanligtvis 30 minuter och kan utföras i helklass. Uppföljningstesterna tar cirka 12 minuter och utförs av eleven tillsammans med en certifierad testadministratör.

Testerna är digitala och genomförs i en vanlig webbläsare. De statistiska beräkningarna från normeringsstudierna i Norge visar att testerna är mycket väl lämpade för att särskilja individer med dyslexi och individer utan dyslexi.

🔹 Under ht 2023 kommer de svenska Dysmate-testerna för högstadieelever (Dysmate-Y) att normeras. Om du önskar att delta i normeringen för högstadiet (åk 7–9), be skolans rektor att skicka ett meddelande via www.dysmate.se/studie/ 

🔹 Deltagare i normeringen får gratis certifiering och abonnemang på testerna när dessa är färdiga (mer information om certifieringskurs, gratisabonnemang och tidsåtgång för administration och testning följer nedan).

🔹 Önskvärt är att deltagande lärare genomför individuell certifiering (onlinekurs) i början av ht 2023 och därefter administrerar Dysmate-Y till sina elever under terminen.

Deltagande skolor kommer att få en gratis certifieringskurs för deltagande lärare samt ett års gratis abonnemang för varje klass som skolan bidrar med. Exempelvis: Om skolan bidrar med 3 klasser kan skolan antingen få ett 1års-abonnemang för tre lärare eller ett 3års-abonnemang för en lärare på skolan. Arbetsmängden för en lärare att samla in data för en hel klass beräknas till ca 12 timmar: 2 timmar för administration av samtyckesformulär, 3 timmar för att erhålla certifiering (genom en onlinekurs), 1 timme för genomförande av screeningtest av en klass, samt 6 timmar för genomförande av uppföljningstester med eleverna individuellt (24 elever x 15 minuter).


De ansvariga lärosätena, Umeå universitet och Linnéuniversitetet, ser till att information, samtyckesformulär och personuppgifter hanteras i enlighet med svensk lag. Insamlade forskningsdata kommer att ägas av Umeå universitet och Linnéuniversitetet. Literate AS, företaget bakom Dysmate, kommer att få anonymiserade data för att lansera Dysmate dyslexitester i Sverige. Forskningsprojektet som omfattar validerings- och normeringsstudien har godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2022-04255-01).

🔹För mer information om Dysmate dyslexitester, gå till www.dysmate.se
🔹Anmäl skolan till validerings- och normeringsstudien för åk 7–9 genom att rektor skickar ett meddelande via www.dysmate.se/studie/ 

Dr Linda Sandström, Umeå Universitet

Professor Christian Waldmann, Linnéuniversitetet

Professor Trude Nergård Nilssen, Norges arktiske universitet i Tromsø

Bård Hall, Daglig leder, Literate AS

Nyhetsbrev

Meld din interesse for å motta artikler skrevet av Trude Nergård Nilssen og spennende nyheter

Ved  å melde din interesse godtar du å motta markeds e-post fra Dysmate.no