TA EMOT ARTIKLAR

Anmäl ditt intresse för
artiklar skrivna av
Trude Nergård Nilssen

Genom att anmäla ditt intresse samtycker du till att få marknadsföringsmeddelanden från Literate.no

VUXENTESTET

Screeningtesterna kommer från Dyslexistudien vid UiT – Norges arktiska universitet. Vuxenprovet har sedan dess vidareutvecklats och standardiserats för 300 elever i gymnasiet och vuxna.

Testet är särskilt lämpligt för storskalig screening av stora grupper. Testadministratören och testpersonen/testpersonerna behöver inte bestänga sig i samma rum under genomförandet.

BARNTESTET

Barntestet är standardiserat med över 1400 barn från 4  1⁄2 till 13 år (upp till och med 7: e klass) när det gäller att mäta de språkliga-kognitiva färdigheter som ligger till grund för skriftspråksutvecklingen. Den är alltså lämplig för att fånga elever med dyslexi, och för att så tidigt som möjligt upptäcka elever med eventuell dyslexi.